ΓΟΡΓΥΡΑΣ, 83200, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
2273089410
xatziantoniadis@electronet.gr