Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, 19003, ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
2299025404