Ν. ΠΕΠΠΑ  8   , 18010, ΑΙΓΙΝΑ
2297022337
tzitzis@electronet.gr