Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 264 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551026755