ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651020788