ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΣΠΑΗ 1, 14132, ΑΡΤΑ
2681024949
info@energeiaki-artas.gr
www.energeiaki-artas.gr