ΛΑΜΙΑΣ 69 , 35300, ΣΤΥΛΙΔΑ
2238023774
afoitsimpouri@gmail.com