Έτος

Αποτελέσματα Χρήσης 2018


Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσηςτης 28/6/2019


Αποτελέσματα Χρήσης 2017


Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2018


Δελτίο Τύπου 18/10/2018


Αποτελέσματα Χρήσης 2016


Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2017


Αποτελέσματα Χρήσης 2015


Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2016


Αποτελέσματα Χρήσης 2014


Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2015


Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2015


Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015


Αποτελέσματα Χρήσης 2013


Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2014


Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2014


Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014


Αποτελέσματα Χρήσης 2012


Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2013


Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2013


Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013