Οι ενεργειακές ετικέτες άλλαξαν. Μάθε να τις διαβάζεις.

15 Ιουλίου, 2021

Οι ενεργειακές ετικέτες άλλαξαν. Μάθε να τις διαβάζεις.

Από 1/3/2021 οι κλάσεις ενεργειακής απόδοσης στις ετικέτες έχουν αλλάξει, σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους με τις μέχρι τώρα ετικέτες; 

 

Γιατί αλλάζουν οι ετικέτες; 

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
  • Περισσότερη πληροφορία για τον καταναλωτή
  • Αυστηριοποίηση των ενεργειακών κλάσεων

 

Πού διαφέρουν από τις ετικέτες που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα;

 

  • Πλέον, για όλες τις ομάδες προϊόντων δημιουργείται μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G, η οποία αντικαθιστά τη διαβάθμιση Α+++ έως D.
  • Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας αναγράφεται ένας κωδικός QR, τον οποίο ο καταναλωτής θα μπορεί να σκανάρει για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που αφορούν το εκάστοτε προϊόν.
  • Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων εμφανίζεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.
  • Στο κάτω τμήμα της ετικέτας θα περιέχονται εικονογράμματα που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Μερικά εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά που υπάρχουν και στις ήδη υπάρχουσες ετικέτες, κάποια άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ έχουν ενσωματωθεί και κάποια καινούρια. 

 

Αυτό που πρέπει να προσέξει κυρίως ο καταναλωτής είναι να μην κάνει αντιστοίχιση των μέχρι πρότινων διαβαθμίσεων με τις νέες. Οι κλάσεις των προϊόντων θα υπολογίζονται εκ νέου με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.