Η Fujitsu General αποκτά διανομέα για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη

29 Δεκεμβρίου, 2022

Η Fujitsu General αποκτά διανομέα για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη

Ο Όμιλος Fujitsu General έχει συνάψει συμφωνία για την αύξηση του μετοχικού του μεριδίου στην FG South East Europe SA (εφεξής «FGSEE»), μια εταιρεία που αποσχίστηκε από έναν από τους Ευρωπαίους διανομείς του Ομίλου, την FG Europe SA (εφεξής «FG Europe»). Η επένδυση αυτή ανεβάζει το μερίδιο του Ομίλου στην FGSEE στο 51%, καθιστώντας την εταιρεία ενοποιημένη θυγατρική του Fujitsu General Group.

Η FG Europe συνεργάζεται με τον Όμιλο Fujitsu General από το 1988, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη εξάπλωση του Ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η FGSEE είναι διανομέας των κλιματιστικών Fujitsu General και πάροχος υπηρεσιών after sales στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, άλλες χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία. Στην οικονομική ανάκαμψη που ακολουθεί την πανδημία COVID-19, η αγορά κλιματιστικών στην Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί έντονα. Οι προοπτικές της αγοράς είναι επίσης θετικές και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η εξαγορά της FGSEE από τον Όμιλο Fujitsu General καθιστά ακόμη πιο ισχυρή τη συνεργασία του με τον Όμιλο Φειδάκη. Εκμεταλλευόμενος αυτή τη στενότερη συμμαχία, ο Όμιλος μπορεί να βελτιώσει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, να αυξήσει την αξία της επωνυμίας του και να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Τουρκίας.
Μέσω ενεργών αρχικών επενδύσεων για την ενίσχυση των συστημάτων τεχνικής υποστήριξης για ATW (air to water) και εμπορικά κλιματιστικά, ο Όμιλος στοχεύει επίσης να προσφέρει βελτιωμένες ενεργειακές αποδόσεις και άνεση ως πάροχος λύσεων κλιματισμού. Ταυτόχρονα, μπορεί να εντείνει τη δέσμευσή της για βιώσιμη διαχείριση, βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής πολιτικής του Ομίλου.

Η FGSEE αποτελεί την τρίτη βάση απευθείας πωλήσεων του Ομίλου Fujitsu General στην Ευρώπη, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.