Στην FG EUROPE λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τις ανάγκες και τις προσδοκίες του προσωπικού μας γιατί θεωρούμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας εταιρείας και γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση των στόχων και η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων είναι πάντα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.

Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες, ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και φροντίζουμε για τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού και προωθούμε την εκ των έσω εξέλιξη των στελεχών των εταιρειών του Ομίλου.

Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης και επενδύουμε εξίσου στα άτομα με πολυετή προϋπηρεσία στις εταιρείες του Ομίλου, αλλά και στους νέους υπαλλήλους μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου απαρτίζεται από έμπειρα, ικανά και καταξιωμένα στην αγορά στελέχη, εξειδικευμένους τεχνικούς και καταρτισμένο προσωπικό.