“Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”… με την FG Europe

5 Ιουλίου, 2022

“Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”… με την FG Europe

Η FG Europe συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  ένα πρόγραμμα που επιδοτεί την αντικατάσταση παλαιών, ενεργοβόρων συσκευών και συγκεκριμένα, κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές ενεργειακά συσκευές.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο νοικοκυριό και κατ’ επέκταση η μείωση του ενεργειακού κόστους για το μέσο σπίτι. Η δράση αναμένεται να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, καθώς, αντικαθιστώντας παλιές ηλεκτρικές συσκευές και εξοικονομώντας ενέργεια, συμβάλλει ενεργά στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της δράσης https://allazosyskevi.gov.gr/